TanssinTahti Tanssittaa -leirin tunnelmia

Kesäloma oli tänäkin kesänä ihana ja riittävän pitkä. Paljon tärkeitä kohtaamisia läheisten ihmisten kanssa, yhdessäoloa ja elämästä nauttimista. Töiden alkaminen on joka vuosi samanlainen kauhistus, kun tuntuu että loman jälkeen on aivan liian monta asiaa, joita pitää työstää juuri nyt jotta ne pääsevät alkamaan ajallaan. Itselläni näitä ovat tänä vuonna tanssikoulun viikkoryhmien markkinointi ja käytännön asioiden organisointi, Tanssi Vieköön –messujen organisointi Stolin hallituksen jäsenen ominaisuudessa, Länsi-Suomen opiston alkavan paritanssilinjan asioiden organiointi, Arktiset Askeleet –tapahtuman asioiden hoitaminen ja …..ensimmäistä kertaa, tanssikoulun ikioman leirin järjestäminen. Tuo viimeisin tapahtui tänä viikonloppuna ja mieli on siitä niin hyvä, että haluan jakaa leiriin liittyviä tuntemuksia tässä blogikirjoituksessa. Samalla tulee myös pohdittua yrittäjyyteen liittyviä asioita —mitä haasteita leirin järjestämisessä on, mitä kaikkea pitäisi pystyä ottamaan huomioon.

Leiri

Takki on viikonlopun jälkeen kutakuinkin tyhjä, mutta mieli on käsittämättömän hyvä ja onnellinen. Olen niin otettu ja onnellinen, että saan tehdä töitä upeiden kollegojen kanssa, jotka ajattelevat tanssista ja siihen liittyvistä asioista samalla tavalla kuin minä ja joiden kanssa ”punainen lanka” pysyy koko ajan mukana.

Mistä kaikki sai alkunsa?

Parin kanssa tanssiminen koostuu äärimmäisen monesta osa-alueesta ja niitä on vaikea saada samaan pakettiin kurssi- ja leiritilanteissa. Lisäksi paritanssin elementtejä voi treenata niin monella eri tavalla ja usein omaa taitoa voi monipuolistaa laajentamalla treenaamisen repertuaaria.  Nämä olivat ne lähtökohdat, joiden pohjalta rupesimme kotikaupungin kollegojen Elisa Ahosen  ja Minna Forssin kanssa suunnittelemaan leiriä. Halusimme keskittyä leirillä paritanssin ydinasioiden eli kehon, kommunikaation ja musiikin kanssa työskentelyyn siten, että niiden avulla osallistujat saisivat kokemuksia vuorovaikutteisesta ja hyvästä paritanssista, jossa voi olla läsnä tietty tanssilaji tai tanssista, joka ei ole millään tavalla lajisidonnaista mutta synnyttää sen pienen ainutlaatuisen hetken, joka ei koskaan tule samanlaisena takaisin kenenkään kanssa.

Päädyimme nimeämään nuo ydinasiat uudelleen teemoiksi, joiden ympärille koko leirin ohjelma rakennettaisiin. Keho-asia tulisi olemaan läsnä kaikessa tekemisessä, mutta paritanssituntien lisäksi sitä tutkittaisiin tällä leirillä Pilateksen ja muiden kehonhuollollisten elementtien kautta. Kommunikaatioon liittyvät asiat painottuisivat, koska tämä elementti pitää sisällään niin paljon —yksilön itsensä, parin välisen kemian sekä fyysisen vienti-seuraamisen ja sen ryhmän jossa tanssia toteutetaan. Teemoiksi valittiin ”heittäydy hetkeen” ja ”parin kanssa paremmin”. Ensimmäisessä olisi tarkoitus löytää avoin mieli ja rohkea minä, joka uskaltaa antautua ja heittäytyä asioihin myös parin kanssa. Toisessa teemassa tutustuttaisiin niihin elementteihin, joiden kautta jokainen voi yksilönä tehdä osansa siihen, että parin kanssa tanssiminen tuntuu paremmalta. Lisäksi halusimme herättää osallistujissa ajatuksia siitä, minkälainen vuorovaikutussuhde joko oman parin tai eri parien kanssa on ja mitä haasteita siinä on. Musiikkiasioita tutkittaisiin” tanssi niin kuin soittaisit” –teeman alla pyrkien antamaan osallistujille ymmärrystä siitä, mitä elementtejä soivassa musiikissa on ja miten ne ilmenevät tanssissa.

Ketä haluaisimme tälle leirille tulevan?

Pitkän pohdinnan jälkeen päädyimme siihen, että tarjoamme tätä ensimmäistä leiriä jatko- ja konkaritason tanssijoille ja mukana olisi sekä oman parin kanssa tanssivien ryhmä (vakiparit) että paria vaihtavien ryhmä (vaihtarit). Ennakoimme, että teemoihin pohjautuva leiri kiinnostaisi eniten tämän tyyppisiä tanssijoita.

Viime hetken ihminen kun olen, tämänkin leirin markkinointi alkoi liian myöhään ja pitkään näytti siltä, että leiriä ei saada toteutumaan. Olimme varanneet leiriä varten Tanssiseura Hurmion koko tilan, opettajia oli kiinnitetty neljä (minä, Elisa, Minna ja Anniina Koivuniemi), lisäksi oli sovittu että Niina Kastari tulee pitämään leirille kehonhuoltoa ja Pilatesta, Maija Astikainen pitää luennon vuorovaikutuksesta paritanssissa. Yritystoiminnan näkökulmasta leiri vaatisi tietynkokoisen porukan, jotta kustannukset edes suurin piirtein peittyisivät. Ilmoittautumisen deadlinen kohdalla olimme siinä tilanteessa, että päätimme pienillä säädöillä järjestää leirin lähes sellaisena kuin se oli alunalkujaan suunniteltu. Laitoin siis infokirjeen ja laskun osallistujille, toivotin tervetulleeksi ja sain paluupostissa valitettavan monta peruutusta eli suunnittelu menisi vielä kerran uusiksi ja leiri tulisi tehtyä lähes talkoilla. Seuratanssikenttä on haastava mm. ilmoittautumisasiassa, koska suurin osa tapahtumista ja leireistä ovat sellaisia, joihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen —tämän tyyppisellä leirillä se kuitenkin on suunnittelun kannalta olennaista. Me haluaisimme pitää leirin osallistujamäärän rajattuna ja pitää huolen viejä-seuraajatasapainosta, näiden vuoksi ennakkoon ilmoittautuminen on tarpeellinen, mutta ihmiset eivät ilmeisestikään pidä sitä sitovana. Tämän osalta pitää asiaa miettiä vielä uudelleen.

Itse leiri oli kuitenkin, kuten jo aiemmin totesin, huumaannuttava kokemus. Reilu 30 tanssijaa, joista jokainen oli motivoitunut tekemään, kokemaan, aistimaan ja tuntemaan paritanssia monesta eri näkökulmasta ja kehittämään omaa tanssijuuttaan myös uudenlaisten treenimuotojen kautta.

Mitä leirillä tehtiin?

Lauantain ohjelma koostui seuraavista kokonaisuuksista:

Pilates ja kehonhuolto / Niina

Palautteissa kiiteltiin erityisesti tätä molempina päivinä mukana ollutta osiota. Niinan äärimmäisen selkeä ja rauhallinen tapa sanallistaa harjoitteet auttoi jokaista ymmärtämään mitä varten ja miten kyseistä liikettä tehdään. Niina antoi vaihtoehtoja, ruokki aiemmin asiaan tutustuneita, mutta hoksautti pysymään perusliikkeessä mikäli asia on uusi. Tunnin jälkeen hiki virtasi valtoimenaan ja keho oli hyvässä vireystilassa aloittamaan pitkän päivän.

Heittäydy hetkeen  / Elisa

Elisa on niin huikea! Kyllähän heittäydyttiin ja kokeiltiin ja mentiin monella tavalla rajojen ulkopuolelle —myös paritanssirajojen, mikä oli tunnin tarkoituskin. Ulkopuolella voi aina käydä, sieltä pääsee kyllä takaisin sisälle, mutta jos rajat ulos ovat itselle tiukat, heittäytymistä ei pääse tapahtumaan ja oppiminenkin jää helposti vajaaksi.

Parin kanssa paremmin / Minna

Minna sai palautteissa kiitosta äärimmäisen rauhallisesta ja selkeästä opetustavasta. Asioille annetaan aikaa, kehoa ja sen liikettä kuunnellaan — tanssijat saivat eväitä siihen miten minä pystyn olemaan parilleni paras pari ja miten voin vaikuttaa omalt osaltani tanssimisen kokonaisuuteen. Kosketuksen herkkyys, kuunteleminen, vuorovaikutteisuus, hetkeen antautuminen olivat asioita, joita tutkittiin monenlaisten harjoitteiden kautta.

Tanssi niin kuin soittaisit ja venyttely / Lissu 

Oma vetovastuuni liittyi lauantaina rytmiikkaan ja tanssimusiikin rakenteeseen. Perussykkeeseen ja sen rikkomiseen tutustuttiin rytmileikkien kautta, tanssiosiossa mietittiin, miten perussykkeen rikkomista voisi toteuttaa paritanssissa —se vaatii sekä heittäytymistä hetkeen että parin kanssa paremmin olemista, joten aiempien tuntien antiin palattiin tällä tunnilla moneen kertaan. Foksin ja hitaan valssin kohdalla pohdimme ja testailimme myös, tarvitsemmeko opeteltua tanssilajia pystyäksemme tanssimaan niin kuin olisimme osa soivaa musiikkia.

Luento: Vuorovaikutus ja parisuhde paritanssissa / Maija

Maija on pitkänlinjan ammattilainen—lastentarhanopettaja, fysioterapeutti, tanssinopettaja ja tuleva seksuaalineuvoja. Maijan luento herätti miettimään mitä vuorovaikutus on ja miten se ilmenee paritanssissa vakipareilla tai niillä, joiden ”parisuhde” kestää 6 minuutin eli kahden biisin ajan. …mielestäni mieleenpainuvimmat keskustelut käytiin siitä, mitä seksuaalisuus tarkoittaa paritanssissa ja miten se ilmenee tanssitilanteissa.

Tässä linkki Facebookissa olevaan videoon lauantain tunnelmista.

Teemoja oltiin suunniteltu sovellettavan valsseihin, fusku-foksiin, rumba-boleroon ja cha chan, mutta lauantain aikana varsinaisiin lajeihin koskettiin aika vähän ja tähän olikin tarkoitus tehdä muutos sunnuntaina, jolloin aamun pilateksen jälkeen asioita sovellettiin tanssimalla paljon ko. tanssilajeja ”tanssia hetkessä” ja ”viivähdä teemassa” –nimisillä tunneilla. Lopuksi antauduttiin vielä Niinan ohjeistuksen mukaan parin avulla rentoutettavaksi. Oli palautteen ja leirin lopettamisen aika —aina yhtä haikea hetki.

Muutama leiriläisiltä saatu, koskettava palaute:

  • Koskaan ei ole ollut tällä konseptilla olevaa leiriä. Odotukset oli korkealla ja varsin hyvin täyttyivät.
  • Kun opettaja rakastaa tanssia, se saa omankin tanssi-innostuksen rävähtämään ilmoille!
  • Kiinnosta&miellyttävä, erilainen lieri, yhdistelmä tanssi luovuutta ja draamaa
  • Teemat nivoutuivat hyvin yhteen ja antoivat mietiskeltävää ja purtavaa kotiin
  • Sydämellä tehtyä, kiitos!

Saimme myös paljon kehitysehdotuksia, joiden eteenpäin viemistä mietimme suunnitellessamme seuraavaa TanssinTahti Tanssittaa –leiriä….joita on tarkoitus pitää jatkossa kaksi kertaa vuodessa. Seuraava leiri tulee olemaan 2019 tammikuun toiseksi viimeinen tai viimeinen viikonloppu, tietoa tulee heti kun salivaraus vahvistuu.

Leiri oli samalla minulle, Elisalle, Minnalle ja Niinalle koeponnistus Länsi-Suomen opiston paritanssilinjan yhteisopettajuutta varten —kurssin opetussuunnitelma pohjautuu pitkälti samoihin teemoihin (lisänä toki vahvasti tanssitekniikka-teema) ja tämä leiri antoi meille vahvistusta siihen, että opetuksemme täydentävät hienosti toisiaan. 27.8.2018 alkava paritanssilinja on siis seuraava iso odotuksen aihe meille kaikille!

Tanssiminen on käsittämättömän hieno asia, me tanssinopettajat olemme etuoikeutettuja saadessamme jakaa sitä ja antaa siihen uusia suuntia!

Näyttökuva 2018-8-19 kello 21.46.06

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s